Usługi Doradczo Szkoleniowe „O.N.E” Aleksandra Brzęcka

oraz

Fundacją Aktywnych Inicjatyw Rozwoju

zapraszają do udziału w projekcie

 

„Aktywna Integracja OSI” nr RPWP.07.01.02-30-0016/19

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem projektu jest  Podjęcie zatrudnienia przez min.12%osób z niepełnosprawnościami i min.25% pozostałych osób oraz efektywność społeczna u min.34 % osób z niepełnosprawnościami i min.34%pozostałych osób spośród 96 Uczestników Projektu(min.53 Kobiety tj.55%)należących do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na obszarze woj.wielkopolskiego,100% na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych(regionalne OSI)dzięki odbyciu indywidualnie dobranej ścieżce wsparcia obejmującej: opracowanie IŚR, trening kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe zakończone procesem certyfikacji, staż zawodowy, pośrednictwo pracy w okresie od 01.07.2021 do 30.04.2022.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • Doradztwo  zawodowe
  • Trening  kompetencji i umiejętności społecznych
  • Poradnictwo specjalistyczne
  • Pośrednictwo  pracy
  • Szkolenie  zawodowe z certyfikacją zewnętrzną
  • 3 miesięczny płatny staż zawodowy
  • Stypendium szkoleniowe i stażowe
  • Zwrot kosztów dojazdu

 

BIURO PROJEKTU:

Złotkowy 29B

62-570 Rychwal

tel. 507-197-171

mail: projektygrantowe@o2.pl

Dofinansowanie projektu z UE: 816 565,57 zł

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2021 do 30.04.2022

 

 

EFS_Samorzad_kolor-PL_Easy-Resize.com