Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej http://fundacjaaktywnych.pl