„Program rozwoju kompetencji kluczowych dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” Nr RPWP.08.02.00-30-0010/18

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  1.  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  2.  OŚWIADCZENIE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW
  3.  ANKIETA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
  4.  KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACJI OGÓLNA
  5.  WNIOSEK OPIEKA NAD DZIECKIEM
  6.  WNIOSEK OSOBA ZALEŻNA
  7.  REGULAMIN PROJEKTU
  8.  TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 

 

EFS_Samorzad_kolor-PL_Easy-Resize.com