INFORMACJA O DZIAŁANIACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU
„E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO”

Partner Projektu od początku realizacji projektu podejmuje działania mające na celu dotarcie z informacją o projekcie do potencjalnych grantobiorców i odbiorców ostatecznych.

  1. Została stworzona strona internetowa projektu, na której znajdują się informacje o projekcie, pełna dokumentacja dla potencjalnych grantobiorców. W zakładce Aktualności na bieżąco aktualizowane są informacje np. na temat naborów, spotkań informacyjnych, rekrutacji instruktorów itd.

Informacje dot. projektu udostępniane są również na stronie internetowej Wnioskodawcy.

  1. Rozesłany został mailing do wszystkich gmin z obszaru realizacji projektu informujący o projekcie (konkursach na mikroprojekty)
  2. Zostały przygotowane i wydrukowane plakaty i ulotki z informacją o projekcie, które dystrybuowane są na terenach objętych projektem.
  3. Odbyły się spotkania  informacyjne dla potencjalnych Grantobiorców.
  4. Dzięki konsultacjom telefonicznym i mailowym potencjalni Grantobiorcy mają możliwość wsparcia i bieżącego odpowiadania na pytania dot. konkursów.

Partner Projektu największą efektywność działań widzi w kontakcie telefonicznym z gminami i bezpośrednich spotkaniach z potencjalnymi grantobiorcami i na tym skupił obecne działania.

fair

trgppasek-2-1024x71