CELE PROJEKTU:

Podniesienie w okresie do 31 grudnia 2019 r. poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród minimum 90% spośród 13 300 osób powyżej 25 r.ż. objętych w projekcie szkoleniami z obszaru województw dolnośląskiego i lubuskiego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Zwiększenie do 31 XII 2019 r. wśród 13300 uczestników projektu popytu na nowe TIK oraz ich zastosowania, przyczyniające się do podnoszenia efektywności oraz jakości życia.
  2. Podniesienie do 31 XII 2019 r. umiejętności aktywnego korzystania z TIK, w tym Internetu wśród min.11970 (tj.90%) uczestników projektu.
  3. Zwiększenie do 31 XII 2019 r. świadomości korzyści płynących z korzystania z nowych TIK w życiu zawodowym oraz osobistym wśród 13300 uczestników projektu.
  4. Podniesienie do 31 XII 2019 r. motywacji do korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych, wśród min. 11970 (tj. 90%) uczestników projektu.

PLANOWANE EFEKTY:

Zwiększenia stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych na obszarze województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 270 670,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 997 935,01 PLN

Nabory:

Nabór I: https://e-aktywni.online/ogloszenie-o-naborze-grantobiorcow-1/

Nabór II: https://e-aktywni.online/uruchomienie-ii-naboru/

fair

trgppasek-2-1024x71