Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie w okresie do 31 grudnia 2019 r. poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych  i rekreacyjnych wśród minimum 90% spośród 15 330 osób powyżej 25 roku życia z obszaru województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego objętych w projekcie szkoleniami kompetencji cyfrowych.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie do 31 XII 2019 r. wśród 15 330 uczestników projektu popytu na nowe TIK oraz ich zastosowania, przyczyniające się do podnoszenia efektywności oraz jakości życia.
2. Podniesienie do 31 XII 2019 r. umiejętności aktywnego korzystania z TIK, w tym Internetu wśród min.13 797 (tj.90%) uczestników projektu.
3. Zwiększenie do 31 XII 2019 r. świadomości korzyści płynących z korzystania z nowych TIK w życiu zawodowym oraz osobistym wśród 15 330 uczestników projektu.
4. Podniesienie do 31 XII 2019 r. motywacji do korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych, wśród min. 13 797 (tj. 90%) uczestników projektu.

Nabory:

Nabór I: https://e-aktywni.online/wpis-1/

Nabór II: https://e-aktywni.online/uruchomienie-drugiego-naboru/

Nabór III: https://e-aktywni.online/uruchomienie-trzeciego-naboru/

Nabór IV: https://e-aktywni.online/uruchomienie-czwartego-naboru/

Nabór V: https://e-aktywni.online/uruchomienie-v-naboru/

Nabór VI: https://e-aktywni.online/uruchomienie-vi-naboru-2/

Planowane efekty:

Zwiększenia stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

Wartość projektu: 9 536 820,00 PLN
Wkład funduszy europejskich: 9 441 320,00 PLN

Partnerzy projektu:

trgpfair

pasek-2-1024x71