Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie

„Lubelski Obszar Wysokich Kwalifikacji” Nr RPLU.10.04.00-06-0002/18

 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem projektu jest uzyskanie wyższej zdolności do ponownego zatrudnienia nabytej przez udział w kompleksowym wsparciu u 84 UP (min 47 kobiet, 5osób z niepełnosprawnościami) Przewidzianych do zwolnienia,  zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy i osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 mcy. przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego osiągnięta od 01.01.2020 do 31.12.2020

Gminy należące do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF):

Powiat: Lublin,gmina: Lublin (gmina miejska), Powiat: lubelski, gminy: Wólka(gmina wiejska),Strzyżewice(gmina wiejska), Niemce (gmina wiejska), Jastków (gmina wiejska), Jabłonna (gmina wiejska), Głusk (gmina wiejska), Konopnica (gmina wiejska), Powiat: świdnicki, gminy: Piaski (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej), Niedrzwica Duża (gmina wiejska), Mełgiew (gmina wiejska), Powiat: łęczyński,gminy: Spiczyn (gmina wiejska), Powiat: puławski, gminy: Nałęczów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Powiat: lubartowski, gminy: Lubartów (gmina miejska), Lubartów – (gmina wiejska),

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • Doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania
  • Poradnictwo psychologiczne.
  • Atrakcyjne szkolenia, w tym:
  • Szkolenie ICT – Komputer w zawodzie z certyfikacją zewnętrzną.
  • Szkolenia językowe – język angielski A1/A2 – zakończony egzaminem zewnętrznym z certyfikacja.
  • Staże zawodowe – 3 miesięczne dla 24 UP zwolnionych.
  • Pośrednictwo pracy.
  • Możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu do miejsca szkoleń oraz stypendium szkoleniowego.
  • Materiały dydaktyczne, podręczniki

 

BIURO PROJEKTU:

ul. Jesienna 5

20-337 Lublin

tel. 662- 533-280

mail: lubelskiekwalifikacje@fundacjaaktywnych.pl

Projekt realizowany przez Fundację Aktywnych Inicjatyw Rozwoju (ul. Siłaczki 3/9 lok. 402, 02-495 Warszawa) w partnerstwie z PS Educator Paweł Stasieczek (ul. Jesienna 5, 20-337 Lublin).

Dofinansowanie projektu z UE:  843 820, 62 zł

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2020 – 31.12.2020

AKTUALNOŚCI:

[04.05.2020]

UWAGA! W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia stacjonarne grupowe nie będą odbywać się do odwołania. W przypadku rozpoczęcia zajęć stacjonarnych grupowych będą obowiązywały zasady sanitarne opracowane w oparciu o wytyczne Głównego Inspektorat Sanitarnego. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią :

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ STACJONARNYCH W CZASIE RYZYKA ZWIĄZANEGO Z KORONAWIRUSEM SARS- Cov-2

 

 DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

aktualizacja z dnia 27.02.2020

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

2. OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIU KRYTERIUM

3a. OŚWIADCZENIE W PRZYPADKU BRAKU ZAŚWIADCZENIA

3. ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY

4. ANKIETA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

5. TEST POZIOMUJĄCY ANGIELSKI

6. KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

I. OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE AKTUALNOŚĆ DANYCH

II. OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWE PIERWSZE ZAJĘCIA

REGULAMIN PROJEKTU

EFS_Easy-Resize.com