Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie

„Obszar Skutecznej Interwencji dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” – Nr RPWP.06.0500-30-0002/18

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcie działalności gospodarczej i wyższa aktywność zawodowa u 144 osób (w tym 80 kobiet i 14 osób z niepełnosprawnościami) zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, uczących się, pracujących lub zamieszkujących teren województwa wielkopolskiego, w 100% miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (powiat koniński, kolski, turecki) przez indywidualnie dobraną ścieżkę aktywizacji zawodowej.

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • Doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania
  • Pośrednictwo pracy
  • Atrakcyjne szkolenia, w tym:
  • Szkolenie zawodowe z certyfikacją zewnętrzną oraz 3 miesięcznym płatnym stażem zawodowym
  • Przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie pomostowe
  • Możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu do miejsca szkoleń oraz stypendium szkoleniowego
  • Materiały dydaktyczne

 

BIURO PROJEKTU:

Złotkowy 14

62-570 Rychwal

tel. 662- 533-280

mail: osi@fundacjaaktywnych.pl

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 831 679,64 zł

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.05.2019 – 30.11.2020

AKTUALNOŚCI

[24.06.2019]
Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski(smart specialisation)oraz obszary o największym potencjale rozwojowym dla regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020

załącznik nr 1

 

 

EFS_Samorzad_kolor-PL_Easy-Resize.com