Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie

 

„Program rozwoju kompetencji kluczowych dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”

Nr RPWP.08.02.00-30-0010/18

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem projektu są podniesione kompetencje lub kwalifikacje u min. 80% z 312 osób dorosłych (min. 172 kobiet i 16 osób z niepełnosprawnościami), do których bezpośrednio skierowane jest wsparcie, w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 lat), w szczególności o niskich kompetencjach/ kwalifikacjach, starszych w wieku 50 lat i więcej, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku os. fizycznych- uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku osób bezdomnych, przebywają na tym obszarze) przez objęcie wysokiej jakości wsparciem w postaci szkoleń językowych i z zakresu ICT w okresie od 01.12.2019 do 30.11.2020 roku.

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

Atrakcyjne szkolenia, w tym:

 

  • Szkolenia językowe – Język Angielski poziom A1/A2/B1/B2/C1 w wymiarze 120 godzin,

zakończony egzaminem zewnętrznym z certyfikacja.

  • Szkolenia ICT – kompetencje cyfrowe dla osób w wieku 50+, w wymiarze 60 godzin,

zakończone egzaminem zewnętrznym.

  • Możliwość uzyskania zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7.
  • Materiały dydaktyczne, podręczniki

 

 

BIURO PROJEKTU:

Złotkowy 29B

62-570 Rychwal

tel. 662- 533-280

mail: 8.2tik@fundacjaaktywnych.pl

 

Dofinansowanie projektu z UE:  996 713, 23 zł zł

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.12.2019 – 30.11.2020

 

AKTUALNOŚCI:

[04.05.2020]

UWAGA! W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia stacjonarne grupowe nie będą odbywać się do odwołania. W przypadku rozpoczęcia zajęć stacjonarnych grupowych będą obowiązywały zasady sanitarne opracowane w oparciu o wytyczne Głównego Inspektorat Sanitarnego. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią :

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ STACJONARNYCH W CZASIE RYZYKA ZWIĄZANEGO Z KORONAWIRUSEM SARS- Cov-2

 

 

 

EFS_Samorzad_kolor-PL_Easy-Resize.com