FAIR w ramach swojej działalności realizuje jako partner m.in. poniższe projekty:

 • „Razem przeciw wykluczeniu” w partnerstwie z Eurodoradztwo Sp. z o.o. –  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, woj. mazowieckie.
  Termin: 06.2017 – 05.2018
 • „Od wykluczenia do zatrudnienia!” – RPMA.09.01.00-14-9702/17 – w partnerstwie z Eurodoradztwo Sp. z o.o. –  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, woj. mazowieckie.
  Termin: 08.2018 – 07.2020
 • „Nowy cel – aktywizacja!” w partnerstwie z Eurodoradztwo Sp. z o.o. –  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, woj. mazowieckie.
  Termin: 03.2018 – 02.2019
  Wartość projektu: 887 139,76 zł
  Kwota dofinansowania: 887 139,76 zł
  Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020.
 • „Nowa szansa – lepsze jutro!” w partnerstwie z Eurodoradztwo Sp. z o.o. –  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, woj. mazowieckie.
  Termin: 04.2018 – 03.2019
 • „Wykluczenie? Wykluczone!” w partnerstwie z Eurodoradztwo Sp. z o.o. –  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, woj. mazowieckie.
  Termin: 11.2017 – 10.2018
 • „Mazowiecka Akademia Sukcesu” – RPMA.10.02.00-14- 9053/17 – w partnerstwie z KS Konsulting Sp. z o.o. – 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych, woj. mazowieckie.
  Termin:
 • „Rozwiń skrzydła” – RPMA.09.01.00-14-9787/17 – w partnerstwie z KS Konsulting Sp. z o.o. – 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, woj. mazowieckie.
  Termin: 05.2018 – 04.2019