Projekt „Odkrywamy wolontariat dzięki swoim pasjom” dofinansowany w ramach konkursu „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży” Ministerstwa Edukacji Narodowej to inicjatywa Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju i Fundacji Rozwoju Wolontariatu (Lublin) oraz Regionalnej Fundacji Charytatywnej Rezonans (Lwów) i jest efektem kontynuacji współpracy Oferenta z wymienionymi organizacjami.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy 24 osób (młodzieży z Polski i Ukrainy w wieku 15-17 lat) oraz ich 4 opiekunów o różnych formach wolontariatu oraz zainspirowanie ich do działania jako wolontariusze, poprzez ukazanie korzyści płynących z angażowania się w akcje wolontaryjne.

Projekt trwa od sierpnia do listopada 2015 r. Główne działania będą odbywały się w Warszawie.

Uczestnicy projektu: młodzież polska 12 osób (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimn. z woj. mazowieckiego) oraz młodzież ukraińska 12 osób w wieku 15-17 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimn. z obwodu lwowskiego) oraz po 2 opiekunów/nauczycieli z każdej ze stron.

W projekcie zaplanowano:

-7-dniową wizytę młodzieży ukraińskiej w Polsce (Warszawa)

a) wieczór integracyjny oraz wieczór kulturowy (młodzież podczas wieczoru miedzykultur. zaprezentuje kulturę oraz ciekawe tradycje w swoim regionie oraz kraju);

b) wspólne warsztaty nt.:

– poznania i odkrycia swojej pasji (dla wszystkich 24 uczestników);

– różnorodności form aktywności wolontaryjnej w Polsce i na Ukrainie z zaprezentowaniem dobrych praktyk (w dwóch grupach po 12 uczestników);

–  warsztaty z: fotografii portretowej i reportażu fotograficznego (gr. 1), reportażu filmowego (gr. 2), kreatywności w sztukach plastycznych oraz nowoczesnych sztuk wizualizacji (gr. 3);

c) spotkania 6 grup młodzieży (po 4 osoby) z wolontariuszami w ich naturalnym środowisku pracy wolontaryjnej;

e) powstanie min. 6 dzieł stworzonych przez młodzież prezentujących obraz wolontariusza i różne formy wolontariatu (m.in. komiks, fotoreportaż, videoreportaż, portert, fotografia portretowa, inne w zależności od kreatywności uczestników);

g) gra miejska w Warszawie (1 dzień – zwiedzanie miasta połączone z grą miejską. Poszczególne stacje będą znajdowały się w ważnych dla historii miasta miejscach);

h) spotkanie podsumowujące, podczas którego zostaną zaprezentowane wszystkie dzieła stworzone przez młodzież, podsumowana wiedza zdobyta podczas warsztatów. Na spotkaniu zostanie wyłoniony najciekawszy obraz wolontariusza w swojej kategorii (sztuki plastyczne, fotografia, film). Zostaną omówione plany na dalsza współpracę młodzieży oraz Oferenta z Partnerami.

– powstanie prezentacja multimedialna podsumowująca projekt z wykorzystaniem wszystkich dzieł stworzonych przez młodzież. Prezentacja zostanie wyświetlona w szkołach, w których uczy się  (min. 4 szkół) na Ukrainie i w Polsce oraz umieszczona na stronie internetowej Oferenta i Partnerów.

logo_men

 

 

 

logo

 

 

 

 

 

FRW logo