Termin realizacji projektu: 1 września 2014 r. – 30 listopada 2014 r.

Miejsce realizacji projektu: Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Olsztyn.

Realizatorzy projektu: Fundacja Aktywnych Inicjatyw z Warszawy i Regionalna Fundacja Charytatywna „Rezonans” ze Lwowa

Celem projektu było zwiększenie wiedzy uczestników na temat praw mniejszości narodowych i etnicznych, wymiana doświadczenia w sferze funkcjonowania mniejszości ukraińskiej w Polsce i mniejszości polskiej na Ukrainie. Dodatkowo zwiększyła się wiedza młodzieży polskiej i ukraińskiej na temat szeroko rozumianej kultury i tradycji obu państw. Ważnym czynnikiem w projekcie była również integracja i nawiązywanie nowych kontaktów.

Uczestnikami projektu było 40 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich 8 opiekunów z Polski i Ukrainy, którzy zwiększyli swoją wiedzę na temat praw mniejszości narodowych i etnicznych w swoich krajach oraz dowiedzieli się o wpływie przemian demokratycznych w Polsce na realizację i kształtowanie ww. praw.

W trakcie projektu zaplanowano, m.in.:

– wspólne warsztaty:

  • „Prawa mniejszości narodowych oraz historia ich powstania w Polsce i na Ukrainie”
  • „Reportaż i wideo reportaż”
  • „Jak kręcić film telefonem komórkowym?”

– wspólne wieczory integracyjne, filmowe, międzykulturowe;

– spotkania z przedstawicielami mniejszości ukraińskiej na Warmii i Mazurach oraz tworzenie minireportaży wideo;

– spotkanie z Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz redaktorem naczelnym tygodnika mniejszości ukraińskiej w Polsce „Nasze Słowo”;

– wyjazd do Olsztyna połączony z wizytą w Urzędzie Marszałkowskim oraz zwiedzanie miejsc związanych z historią przekształceń demokratycznych;

– podsumowujące spotkanie, podczas którego zostaną zaprezentowane minireportaże video nakręcone przez młodzież.

Projekt „Poznajemy prawa i historię mniejszości narodowych w Polsce i na Ukrainie” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży”

Zwycięskie reportaże wideo dostępne są na stronie: Nasze Słowo-reportaże

oraz: Zdjęcia z projektu

Projekt zrealizowany.