Projekt „Wielkopolska Akademia Aktywności Zawodowej” nr RPWP.06.02.00-30-0055/17, realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EFS_Samorzad_kolor-PL_Easy-Resize.com