Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie

„Wybieram zawodowy PO WER!” Nr. POWR.01.02.01-30-0020/18

Cel główny projektu: Podjęcie zatrudnienia u min.39% z 67 osób biernych zawodowo, należących do kategorii osób NEET i poprawa sytuacji zawodowej u min.27% z 29 osób pracujących, w wieku 15-29 lat(min.53 kobiety, 5 osób z niepełnosprawnościami), pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj.wielkopolskiego, przez objęcie wysokiej jakości, indywidualnie dobranym wsparciu z zakresu aktywizacji zawodowej(IPD, szkolenie zawodowe z certyfikacją, staże,subsydiowane zatrudnienie, pośrednictwo pracy) w okresie od 01.03.2020 do 31.03.2021 roku.

Grupa docelowa: 96 osób młodych, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat:
-70 %  tj. 67 osób (37K/30M) osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
-30 % tj. 29 (16K/13M) z następujących grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótko terminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Oferowane wsparcie w projekcie:
- Indywidualny Plan Działania dla 96 UP
– Pośrednictwo Pracy dla 96 UP
– Szkolenia zawodowe
– Staż zawodowy 4 miesięczny
– Subsydiowane zatrudnienie


Kontakt:

Biuro projektu: Złotkowy 29b, 62-570 Rychwał
tel.  662- 533-280,

email: power@fundacjaaktywnych.pl

 

 AKTUALNOŚCI:

Rekrutacja do Projektu

Dokumenty zgłoszeniowe:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Oświadczenie o rodzaju umowy
  3. Ankieta dla osób z niepełnosprawnością
  4. Regulamin Projektu

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 430 348,56 zł

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01-03-2020 do 31-03-2021

logo